THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT

   Tháng Mười 7, 2023

   Báo cáo số 87/BC-BSG ngày 13/11/2020 về công bố kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2020

   Tháng Mười 7, 2023

   Báo cáo số 86/BC-NSG ngày 23/11/2021 về công bố kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 5 ngành trọng điểm năm 2021

   Tháng Mười 7, 2023

   Báo cáo số 79/BC-NSG ngày 17/8/2023 về công bố kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo ngành CNKT Ô tô trình độ Cao đẳng năm 2022

   Tháng Mười 7, 2023

   Báo cáo số 78/BC-NSG ngày 17/8/2023 về công bố kết quả tự đánh giá chất lượng đào tạo ngành Điều dưỡng, trình độ Cao đẳng năm 2022

   Tháng Mười 6, 2023

   Báo cáo số 77/BC-NSG ngày 17/8/2023 về công bố kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo ngành QTNH-DVAU năm 2022

   Tháng Mười 6, 2023

   Nghị định số 73/2023/NĐ-CP về cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

   Tháng Mười 6, 2023

   Quyết định thành lập nhóm chuyên trách tự đánh giáo chất lượng cơ sở GDNN năm 2023

   Tháng Mười 6, 2023

   Kế hoạch số 115/KH-NSG mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo năm học 2023-2024

   Tháng Sáu 6, 2023

   Báo cáo xây dựng văn hóa ứng xử trong Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn năm học 2022-2023

   Tháng Mười Hai 28, 2022

   Quyết định số 1007/QĐ-NSG quy định về hồ sơ sổ sách của nhà giáo GDNN

   VĂN BẢN

   Back to top button