THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT

  Tháng Sáu 6, 2023

  Báo cáo xây dựng văn hóa ứng xử trong Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn năm học 2022-2023

  Tháng Chín 30, 2022

  Quyết định thành lập nhóm chuyên trách tự đánh giáo chất lượng cơ sở GDNN năm 2022

  Tháng Chín 30, 2022

  Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2022

  Tháng Chín 30, 2022

  Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2022

  Tháng Chín 30, 2022

  Quyết định Phê duyệt công bố Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2022

  Tháng Chín 30, 2022

  Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở Giáo dục nghề nghiệp năm 2022

  Tháng Tư 20, 2022

  Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở Giáo dục nghê nghiệp và chươn trình đào tạo năm 2021

  Tháng Tư 18, 2022

  Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022

  Tháng Mười Một 17, 2021

  Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 9/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành án hình sự

  Tháng Tám 3, 2021

  Nghị định số 77/2021/NĐ-CP quy định về phụ cấp thâm niên nhà giáo

  Back to top button